Tradičný vianočný stánok u nás v Promenáde na Winterovej ulici 44